Algemene voorwaarden

​Algemene voorwaarden Bed & Breakfast JOLZ te Burgerbrug

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast JOLZ en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Hoofdgast:

De persoon die bij Bed & Breakfast JOLZ heeft gereserveerd middels de e-mail of telefonisch contact. De hoofdgast dient ouder dan 21 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten en dienen alle een vaste woon-of  verblijfplaats te hebben.

Beheerder:

De persoon die als eigenaar van  B&B JOLZ of namens de eigenaar van B&B JOLZ de Bed & Breakfast beheert.

Derden:

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Annulering:

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf:

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

​Contactgegevens

B&B JOLZ
Jol van Soest
Grote Sloot 34
1754JE Burgerbrug
06-49842749
(+31-6-49842769)
Website www.Jolz.nl
E-mail info@Jolz.nl
KVK nummer 53298195
rekening nummer 758196792

Bed & Breakfast JOLZ is beschreven op de website www.Jolz.nl 
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij “Bed & Breakfast JOLZ ten tijde van het bezoek door de gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers
 •  Alle risico's met betrekking tot een verblijf in  Bed & Breakfas JOLZ zijn voor rekening van de gebruikers
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar
 • Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast JOLZ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar

Reservering en betaling

De prijzen zijn per kamer, dit is inclusief ontbijt, handdoeken & beddengoed, water & elektriciteit , btw, toeristenbelasing en de eindschoonmaak.
Ze zijn zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
De prijzen van Bed & Breakfast JOLZ zijn te vinden op de website  en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen welke uiterlijk bij reservering bekend gemaakt zullen worden.

Reserveren

Reserveren geschiedt schriftelijk, per e-mail of telefonisch.
Na een gemaakte reservering aanvraag ontvangt u van ons spoedig een e-mail retour met daarin de betreffende gegevens en of kamer voor u beschikbaar is.
U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen uiterlijk binnen 48 uur door een e-mail te sturen naar info@Jolz.nl
De reservering wordt hierdoor pas definitief.
Mochten wij na  48 uur geen bevestiging van u terug  hebben ontvangen, dan wordt alsnog de reservering geannuleerd.
Wij gaan hier toe over om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

Bij reservering dient u 25% van de totale verblijfskosten aan ons over te maken. De resterende verblijfskosten in Bed & Breakfast JOLZ dienen bij voorkeur voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt of bij aankomst contant te worden voldaan. Eventuele extra gemaakte kosten kunnen contant worden voldaan. Het is niet mogelijk om met creditcart of pin te betalen.
Betalingen dienen te worden gedaan op rekening nummer 758196792, Ten name van Jol van Soest, onder vermelding van uw naam en verblijfsdatum.

Annulering

Wij hanteren de annuleringsvoorwaarden volgens Koninklijke Horeca Nederland:

Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde  te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde  te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde  te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het al betaalde bedrag dient de annulering
per e-mail of telefonisch zo spoedig mogelijk aan Bed & Breakfast JOLZ te worden doorgegeven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt,

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bed & Breakfast Bij JOLZ kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen:in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname.
In dit geval zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod aanbieden.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar 
 • Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen
 • Op de dag van aankomst kunt u na 16.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken. Wij verzoeken u voor 19.00 uur in te checken
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11.00 uur vrij te zijn
 • Een sleutel van de kamer en/of het appartement is verkrijgbaar bij de eigenaar; bij verlies brengen wij hiervoor 30 euro in rekening
 • Bij voortijdig vertrek of latere aankomstdag vindt geen restitutie plaats
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden
   

verblijf

 • Roken is in de B&B verboden
 • Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Zeker tussen 22.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn
 • Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder op het terrein komen en niet zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 • Gebruik van vuurkorf en BBQ alleen in overleg met de beheerder
 • De handdoeken van JOLZ mogen niet meegenomen worden naar het strand of bos
 • De B&B en alle aanwezige spullen dient u met zorg te gebruiken
 • Kaarten en foldermateriaal mag meegenomen worden op uw uitstapje en dient na gebruik weer onbeschadigd in de map teruggestopt te worden
 • De accomodatie dient schoon en netjes te worden gehouden
 • Uw auto kunt u parkeren op onze parkeerplaats

 

Aansprakelijkheid

De eigenaar van Bed & Breakfast JOLZ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge van het verblijf in en om de accomodatie  geleden schade. De gast vrijwaart de eigenaar van B&B JOLZ tegen aanspraken dienaangaande.
De eigenaar van B&B JOLZ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast JOLZ

Door de eigenaar van Bed & Breakfast JOLZ wordt, tenzij dit met opzet en of grove schuld van de eigenaar is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in B&B JOLZ

De hoofdgast, genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de B&B.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

De veiligheid van eventuele kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.We denken hierbij dan aan de sloten, dieren en water.

 

Klachten

Heeft u klachten, laat ons dit weten, zodat we daar indien mogelijk een oplossing voor kunnen bedenken.

Boek nu uw kamer bij Jolz Bed & Breakfast Burgerbrug